Výtvarníci úspešní v talentovkách

Výtvarníci úspešní v talentovkách

Máme skvelé správy! 🙂 Na talentových skúškach na školy s umeleckým zameraním uspelo 7 našich výtvarníkov. Naši žiaci sa hlásia väčšinou do Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, no jedna lastovička odcestuje na Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku.

Na prijímacích talentových skúškach dosiahli výborný počet bodov a teda boli prijatí:

  • Vanesa Trokanová: prijatá na odbor Reklamná tvorba, z ateliéru Mgr. Provazníkovej
  • Natália Hermanová: prijatá na odbor Reklamná tvorba, z ateliéru Mgr. Provazníkovej
  • Vanesa Liparová: prijatá na odbor Odevný dizajn, z ateliéru Mgr. Provazníkovej
  • Kristína Hodeková: prijatá na odbor Grafický dizajn, z ateliéru Ing. Šebíkovej
  • Samuel Faktor: prijatý na odbor Dizajn exteriéru, z ateliéru Ing. Šebíkovej
  • Stanislava Šmatláková: prijatá na Dizajn interiéru, z ateliéru Mgr. Koyšovej
  • Martina Bahýlová: prijatá na ŠUP Ružomberok, odbor Grafický dizajn, z ateliéru Mgr. Koyšovej
Milí umelci, srdečne vám gratulujeme a prajeme vám do ďalšieho štúdia veľa inšpirácie, úspechov a nech vás kreatívny myslenie nikdy neopúšťa 🙂