Pedagógovia HO

Home / Pedagógovia HO

Pedagógovia hudobného odboru ZUŠ

Viera Kostrová

Viera Kostrová

Oddelenie klávesových nástrojov: hra na klavír, korepetície.

Mgr. Jozef Kulišík

Mgr. Jozef Kulišík

Oddelenie strunových nástrojov: hra na gitaru. Gitarový súbor Bandolína.

Ján Prekop

Ján Prekop

Oddelenie klávesových / sláčikových nástrojov: hra na keyboard, hra na husle.

Filip Siekel

Filip Siekel

Oddelenie strunových nástrojov: hra na gitaru. Súbor Duros Guitarristas.

Mgr. Lucia Peťková

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.

Jan Pochop, DiS.

Jan Pochop, DiS.

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na trubku, tubu, pozoun, baryton. Hra na bicie.