Pedagógovia HO

/ Home » Pedagógovia HO

Pedagógovia hudobného odboru ZUŠ

Mgr. Jozef Kulišík

Mgr. Jozef Kulišík

Oddelenie strunových nástrojov: hra na gitaru. Gitarový súbor Bandolína.

Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, hra na bicie, trubku, Pochop

Jan Pochop, DiS.

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na trubku, tubu, pozoun, baryton. Hra na bicie.

Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, pedag=og Peťková, dychové nástroje

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.

Mgr. František Letko

Mgr. František Letko

Oddelenie dychových nástrojov: hra na klarinet, na zobcovú flautu, hra na saxofón.

pedagóg hudobného odboru ZUŠ Dubnica nad Váhom, Filip Siekel

Filip Siekel

Oddelenie strunových nástrojov: hra na gitaru. Súbor Duros Guitarristas.

Ján Prekop

Ján Prekop

Oddelenie klávesových / sláčikových nástrojov: hra na keyboard, hra na husle.