Hudobný odbor

KRÁTKE INFO

Hudobný odbor ZUŠ Dubnica nad Váhom

Hra na hudobnom nástroji najintenzívnejšie pôsobí na vývoj osobnosti dieťaťa. Pozitívne prispieva k rozvoju jeho fantázie a intelektu, jemnej motoriky, hudobného myslenia a cítenia. Naša individuálna forma štúdia umožňuje veľmi citlivo a premyslene pristupovať ku každému žiakovi, rozvíjame jeho vrodené dispozície, talent a umelecký potenciál.

Zo života hudobného odboru

PREČÍTAJ SI AJ:

Podrobnejšie o hudobnom odbore

Hudobný odbor je najstarším spomedzi ostatných umeleckých odborov, ktorý sa na škole vyučoval. Spočiatku sa učilo len hre na klavíri a husliach, neskôr na akordeóne. Prvými učiteľmi boli Blanka Hlosková- Brezíková, Božena Wolfová, Hana Drhová a MUDr. Ladislav Čepelák.

Na našej ZUŠ si môžete vybrať z bohatej ponuky výučby na rôznych nástrojoch. K žiakom pristupujeme individuálne a pomáhame im rozvíjať ich umelecký potenciál. Čo sa naučí, to môže neskôr ukázať na žiackych, triednych a prípadne veľkých školských koncertoch. Prezentuje sa aj na verejných podujatiach mesta či rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Najvýraznejšie talenty skúšajú šťastie aj v súťažiach a prehliadkach národného či medzinárodného charakteru.

Žiakov hudobného odboru zároveň cvičíme aj v súborovej a komornej hre. Tu sa učí prevziať zodpovednosť za výsledok kolektívnej práce. Uvedomuje si svoje kvality i nedostatky, na ktorých musí ešte pracovať. Neučíme sa však len ovládať hudobný nástroj. Dôležité je pre nás zvládnuť aj kultivované a primerané spoločenské správanie sa, trváme na ovládaní spoločenskej etikety a vhodnej úpravy zovňajšku.

Čo robia absolventi: Sú to milovníci umenia, poslucháči koncertov, ktorí sa orientujú v záplave štýlov a žánrov. Často sa stanú členmi amatérskych hudobných skupín a pokračujú štúdiom na stredných či vysokých školách umeleckého zamerania.

V súčasnosti vyučujeme hru na tieto nástroje:

 • klavír,
 • flauta,
 • trúbka,
 • klarinet,
 • saxofón,
 • husle,
 • cimbal,
 • kontrabas,
 • gitara,
 • akordeón,
 • keyboard,
 • bicie nástroje,
 • spev,
 • hlasová výchova,
 • hudba a počítač.

V kolektívnej forme štúdia žiaci navštevujú: štvorručnú hru na klavíri, klavírny sprievod, hudobnú náuku (HN), komornú hru, zborový spev, rôzne súbory a orchestre.

V školskom roku 2024/2025 budú na našej ZUŠ pracovať tieto hudobné telesá:

 • Sláčikový súbor VIOLIN
 • Gitarové súbory BANDOLÍNA a DUROS GUITARISTAS
 • Ľudová hudba
 • Spevácky zbor CANTO VIVACE
 • Akordeónové súbory AURA a AURÁČIK
 • Flautový súbor FLUTE LADIES

 

Pedagógovia hudobného odboru tvoria na našej škole najpočetnejšiu skupinu. Nech sa páči, klikni sem a môžeš si o nich môžeš prečítať viac: Pedagógovia HO.

Tešíme sa, že sa chceš pridať do našej veľkej umeleckej rodiny 🙂 Vezmeme medzi seba každého, kto má chuť pracovať na rozvíjaní svojho talentu.

 

Ako sa mám prihlásiť?

Jednoducho – príď na naše májové prijímacie skúšky, vyplň prihlášku priamo počas skúšok alebo vyplň vopred túto e-prihlášku v systéme iZUŠ. Výsledky prijímacích skúšok budeme rozposielať opäť cez iZUŠ, zverejníme ich aj na našom webe.

 

Čo musím robiť na prijímacích skúškach, aby ste ma prijali?

Nič zložité, všetko o kritériách prijímacích skúšok do hudobného odboru nájdeš tu: Prijímacie skúšky do HO.

OSTAŇ S NAMI 🙂

Odber noviniek

Chceš vedieť ako prvý/á, čo je nové? Prihlás sa na odber noviniek a my ti mailom dáme vedieť novinky o našich koncertoch, výstavách, zájazdoch a iných srandičkách: