Prijímacie skúšky LDO

/ Home » Prijímacie skúšky LDO

Prijímacie skúšky do literárno-dramatického odboru ZUŠ

Termín prijímacích skúšok: 29. a 30. mája (streda a štvrtok) od 14:00 – 17:00

Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – prostredníctvom tzv. E -PRIHLÁŠKY.

Prosíme vás o vyplnenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade maloletého žiaka musia súhlas podpísať obaja zákonní zástupcovia, žijúci v spoločnej domácnosti.

 

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Na prijímacích skúškach do literárno-dramatického odboru zisťujeme u detí rôzne schopnosti. Prebieha to približne nasledovne:

  1.  S dieťaťom sa najprv porozprávame na voľné témy. Zistíme tak, ako vie rozprávať a artikulovať.
  2. Dieťa zopakuje jednotlivé tóny, resp. melódiu podľa klavíra – tlieskaním, ťukaním alebo pohybom.
  3. Vyskúšame hudobno-pohybové schopnosti a to, či vie dieťa improvizovať. Skúsime si prečítať text bez prípravy, zopakovať pohyb, vyskúšame pantomímu.
  4. Dieťa skúsi predniesť básničku alebo krátky text.

Nevyžadujeme žiadne odborné vedomosti. Základom je, aby sa dieťa nebálo a bolo prirodzené.