Tlačivo na 2 percentá pre ZUŠ

/ Home » Dokumenty » Tlačivo na 2 percentá pre ZUŠ

Základnú umeleckú školu v Dubnici nad Váhom a jej činnosť môžete podporiť vašimi 2 % z daní. Získané prostriedky škola využíva tak, aby talent vašich detí mal čo najväčší rozlet, intenzitu a potrebnú podporu.

Ďakujeme všetkým predchádzajúcim darcom a o vašu priazeň sa uchádzame i tento rok.

Nech sa páči, stiahnite si potrebné tlačivo:

Ďakujeme 🙂

Dve percentá pre ZUŠ Dubnica nad Váhom, rok 2021