Výročné správy školy

/ Home » Výročné správy školy

Výročné správy ZUŠ Dubnica nad Váhom

Výročnú správu z konkrétneho školského roku nájdete v priloženom pdf dokumente po rozkliknutí daného školského roka.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2021 /2022 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy, podľa  § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2021 / 2022 si môžete prezrieť v tomto dokumente.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2021 /2022 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy, podľa  § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2021 / 2022 si môžete prezrieť v tomto dokumente.

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2020 /2021 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy, podľa  § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2020 / 2021 si môžete prezrieť v tomto dokumente. 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2019 /2020 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy, podľa  § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2019 / 2020 si môžete prezrieť v tomto dokumente. 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2018 /2019 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy, podľa  § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2018 / 2019 si môžete prezrieť v tomto dokumente. 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2017 /2018 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy, podľa  § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2017 / 2018 si môžete prezrieť v tomto dokumente. 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy za školský rok 2016/2017 predkladá Mgr. Naděžda Provazníková, riaditeľka školy podľa § 5, ods. 7, písm. f a § 14, ods. 5, písm. e zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade vyhlášky č. 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Plné znenie výročnej správy za rok 2016 / 2017 si môžete prezrieť v tomto dokumente.