Prijímacie skúšky TO

/ Home » Prijímacie skúšky TO

Prijímacie skúšky do tanečného odboru ZUŠ

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – prostredníctvom tzv. E -PRIHLÁŠKY.

Termín prijímacích skúšok: 8. a 9. júna (štvrtok a piatok) od 14:00 – 17:00

Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Na prijímacích skúškach do tanečného odboru zisťujeme u detí rôzne schopnosti. Prebieha to približne nasledovne:

  1.  Dieťatko nám zatancuje na jednoduchú hudbu. Zisťujeme, ako vie reagovať pohybom na rytmus.
  2. Vyskúšame rytmické cítenie – dieťa musí tlieskaním alebo ťukaním zopakovať rytmus, prípadne nám zaspieva pesničku.
  3. Ako posledné posúdime telesnú a zdravotnú spôsobilosť dieťaťa –  silu, flexibilitu a správne držanie tela.

Vyučujeme klasický a ľudový tanec, deti môžu tancovať v Detskom folklórnom súbore Prvosienka alebo v súbore moderného tanca Dansation Dance Company.