Prijímacie skúšky HO

/ Home » Prijímacie skúšky HO

Prijímacie skúšky do hudobného odboru ZUŠ

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – prostredníctvom tzv. E -PRIHLÁŠKY.

Termín prijímacích skúšok: 8. a 9. júna (štvrtok a piatok) od 14:00 – 17:00

Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Na prijímacích skúškach do hudobného odboru zisťujeme u detí rôzne schopnosti. Prebieha to približne nasledovne:

  1.  Dieťatko nám zaspieva pesničku alebo sa snaží zaspievať tón či melódiu, ktoré mu náš pedagóg zahrá na klavíri. Takto zisťujeme hudobné cítenie, čiže hudobný sluch a tiež to, či dieťa vie rozoznať výšku tónov.
  2. Dieťatko zopakuje jednotlivé tóny, resp. melódiu podľa klavíra.
  3. Vyskúšame rytmické cítenie – dieťa musí tlieskaním alebo ťukaním na drievka zopakovať krátky rytmický úsek.
  4. Ako posledné posúdime telesné dispozície dieťaťa pre vami zvolený hudobný nástroj.

 

Nevyžadujeme znalosť nôt ani iné odborné vedomosti. Hudobné nástroje vám môžeme po dohode s pedagógom požičať.