ZUŠ DCA_múzy v malom meste

Výtvarníci tvorili na Múzach v malom meste

Aký je rytmus v prírode a ako sa dá prepojiť s výtvarným umením skúmali nielen naši žiaci, ale i detskí návštevníci podujatia Múzy v malom meste. To sa konalo vo vedľajšom meste Nová Dubnica v piatok 22. septembra.

Na aktivitu sa výtvarníci z ateliéru p. učiteľky Šebíkovej pripravovali už počas vyučovania na škole. Rozprávali sa o rytme v živote, v prírode a hľadali príklady. V záhrade Kultúrnej besedy Novej Dubnice potom žiaci maľovali na reliéfny podklad kartónových podložiek od vajíčok.  “ Rytmus priehlbín a vyvýšenín odkazuje na možnosť výstavby kompozície využitím rytmu. Žiaci ho mohli využiť alebo práve naopak, narušiť. Tiež si uvedomili, že otáčaním podložky alebo prechádzaním okolo sa niektoré miesta maľby odkrývajú a iné zakrývajú, čo mohli tiež využiť pri kompozícii,“ vysvetlila pani učiteľka.

Práce, ktoré počas podujatia vznikli, sú aktuálne vystavené v ZUŠ na chodbe 3. poschodia.

  • ZUŠ DCA_múzy v malom meste