Štúdium

/ Home » Štúdium
OKIENKO PRE RODIČOV

Najčastejšie otázky

Vernisáž výstavy žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom

Milý rodič, ďakujeme ti, že si svoje dieťa prihlásil práve na našu umeckú školu (prípadne o tom uvažuješ). Tu nájdeš zopár informácií, ktoré ťa určite zaujímajú.

Na našej ZUŠke môže študovať takmer každý, vyučovanie poskytujeme ako deťom, tak i dospelým. Podmienkou je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a zaplatenie tzv. školného.

Štúdium je rozdelené na:

 • Prípravné štúdium
  • jednoročné  (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • dvojročné  (pre deti materských škôl od 5 rokov)
 • Základné štúdium na I. stupni (trvá 8 rokov) a delí sa na:
  • primárny stupeň ( 4 roky)
  •  nižší sekundárny stupeň (4 roky až 5 rokov)
 • Základné štúdium na II. stupni (trvá 4 roky)
 • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Postup je jednoduchý:

 • Vyplň našu e-prihlášku
 • Príď na prijímacie skúšky (prijímacie skúšky budú 29. a 30. mája od 14:00 – 17:00 h)

Prijímacie skúšky vyhlasujeme spravidla koncom školského roka, dodatočné prijímacie skúšky vyhlasujeme v septembri.

Info k prijímacím skúškam pre šk. rok 2024/2025

 • Termín prijímacích skúšok: 29. a 30. máj, od 14:00 – 17:00 h
 • Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – tzv. e-prihlášku nájdete tu.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole pre daný školský rok uhradíte nasledovne:

Príspevok sa platí 2x ročne = zvlášť za prvý a druhý polrok.

 • Platby za september až december 2022 sa uhrádzajú od septembra 2022. (4 mesiace)
 • Platby za január až jún 2023 sa uhrádzajú od januára 2023. (6 mesiacov)

Platby môžete uskutočniť nasledujúcim spôsobom:

 1. Prevodom z vášho účtu na náš účet (internet banking)
 2. Vkladom v hotovosti v PRIMA BANKA, a.s.

Číslo účtu (IBAN) : SK 33 5600 0000 0044 9748 5004

Pokyny k platbám budú zaslané zákonným zástupcom žiaka na email.

Variabilný symbol: osobné číslo žiaka (iba číselná časť). Osobné číslo má zapísané každý žiak v svojej elektronickej žiackej knižke (iZUŠ), prípadne sa spýtajte svojho triedneho učiteľa.

Špecifický symbol:

 • Prvý polrok = 150
 • Druhý polrok = 250

Správa pre prijímateľa: sem uveďte prosím meno a priezvisko žiaka – dieťaťa.

Termíny prázdnin na ZUŠ Dubnica nad Váhom sú zhodné s termínmi prázdnin na základných školách.

Aj toto by ťa mohlo zaujímať

Úspechy našich žiakov

PRE ZVEDAVCOV

Vedenie ZUŠ Dubnica nad Váhom