Literárno-dramatický odbor

KRÁTKE INFO

Literárno-dramatický odbor ZUŠ Dubnica nad Váhom

Literárno-dramatický odbor vznikol prvýkrát na škole v roku 1980, jeho prvým vyučujúcim bol Ľubomír Hvožďara a súčasťou vyučovania bola okrem iného aj pantomíma. Existencia tohto odboru trvala len do roku 1985. LDO sa nám naplno podarilo obnoviť v roku 2015.

Zo života literárno-dramatického odboru

PREČÍTAJ SI AJ:

Podrobnejšie o literárno-dramatickom odbore

Odbor bol na škole po prvýkrát otvorený v roku 1980 a vyučovalo sa len 5 rokov, nakoľko vyučujúci boli iba externí pedagógovia. Počas jeho pomerne krátkeho trvania však dosiahli pozoruhodné výsledky: rôzne divadelné vystúpenia, pantomímy, popredné umiestnenia na divadelných súťažiach okresu, kraja a 3. miesto na celoslovenskej súťaži.

Ďalšia činnosť LDO sa obnovovala len sporadicky, čo bolo spôsobené problémom získať kvalifikovaného pedagóga. Až od roku 2015 sa tento odbor vyučuje nepretržite dodnes.

Na hodinách LDO sa učíme rozumieť umeleckému slovu, prenikáme do textu poézie a prózy a odhaľujeme ich skryté významy. Tie neskôr s použitím špecifických interpretačných schopností odovzdávame publiku. Venujeme sa základom hereckej výchovy,  prednesu a javiskovému pohybu.

Hereckej tvorbe sa učíme aj v súborovej praxi. Najtalentovanejší žiaci pokračujú v štúdiu herectva na konzervatóriách.

Literárno – dramatický odbor momentálne vyučuje na našej škole Kristína Slováková, DiS. art.

Juhú, tešíme sa, že sa chceš pridať do našej veľkej umeleckej rodiny 🙂 Vezmeme medzi seba každého, kto má chuť pracovať na rozvíjaní svojho talentu.

Ako sa mám prihlásiť?

Jednoducho – príď na naše májové prijímacie skúšky, vyplň prihlášku priamo počas skúšok alebo vyplň vopred túto e-prihlášku v systéme iZUŠ. Výsledky prijímacích skúšok budeme rozposielať cez iZUŠ, zverejníme ich aj na našom webe.

Čo musím robiť na prijímacích skúškach, aby ste ma prijali?

Nič zložité, všetko o kritériách prijímacích skúšok do hudobného odboru nájdeš tu: Prijímacie skúšky do LDO.

OSTAŇ S NAMI 🙂

Odber noviniek

Chceš vedieť ako prvý/á, čo je nové? Prihlás sa na odber noviniek a my ti mailom dáme vedieť novinky o našich koncertoch, výstavách, zájazdoch a iných srandičkách: