Dokumenty na stiahnutie

/ Home » Dokumenty na stiahnutie

Na začiatku nového školského roka 2020/2021 musí každý žiak odovzdať tieto dokumenty:

(ak si ich chceš stiahnuť, klikni na obdĺžniky nižšie) – pozor, tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ musia podpísať obaja zákonní zástupcovia žiaka.