Dokumenty na stiahnutie

/ Home » Dokumenty na stiahnutie

Na začiatku nového školského roka 2023/2024 musí každý žiak odovzdať tieto dokumenty:

  • Súhlas na spracovanie osobných údajov – pozor, tlačivo musia podpísať obaja zákonní zástupcovia žiaka (ak si tlačivo chceš stiahnuť, klikni na obdĺžnik nižšie)
  • Čestné prehlásenie pre zber údajov  – 2. strana prihlášky, ktorú má každý žiak v systéme iZUŠ. Noví žiaci ho odovzdajú pri prijímacích skúškach, ostatným ho dáva na podpis triedny učiteľ na začiatku školského roka.