Súbory a telesá hudobného odboru

/ Home » Súbory a telesá hudobného odboru

Aktívne súbory a telesá

Chceš si niečo o našich súboroch prečítať? Informácie o konkrétnych súboroch sa ti zobrazia po kliknutí na názov súboru.

Je najstarším telesom na škole,vznikla v roku l978. Založil a viedol ju Jaroslav Ištók, vtedy riaditeľ školy, na žiadosť o spoluprácu s Detským tanečným súborom Javorinka z Považskej Bystrice. Oba súbory sa zúčastnili medzinárodného folklórneho festivalu v Maďarsku.

V súčasnosti súbor vedie Ján Prekop, primášom ľudovej hudby je Mgr. Marek Berky. Súbor ľudovej hudby má v repertoári svoje sólové čísla, no hlavne je neoddeliteľnou súčasťou Detského folklórneho súboru Prvosienka. Na svojom konte má reprezentáciu v Maďarsku, Francúzsku, Česku a Kanade.

Spevácky zbor vznikol na škole už v roku 1984  pod vedením Edity Dubravkovej (až do roku 1990). Po niekoľkoročnej odmlke  jeho činnosť v podobe komorného telesa obnovila Mgr. Magdaléna Priečinská. Od roku 2011 až do roku 2018 jeho vedenie  prevzala Mgr.Eva Pilná, ktorá bola zároveň aj jeho hlasovou pedagogičkou. V súčasnosti ho pod názvom Spevácky zbor CANTO VIVACE vedie Mgr. Janka Bošanská v spolupráci s Mgr. art. Mariánom Belkom.

Zbor patrí medzi najpočetnejšie telesá na škole, tvoria ho žiaci vo veku od 6 do 18 rokov. Jeho 15 členné zoskupenie interpretuje 3-4 hlasné skladby  širokého spektra štýlov a žánrov naprieč všetkými storočiami od renesancie po súčasnú modernú populárnu hudbu. Spievajú „a capella“, no veľmi radi prijímajú aj ochotu medzipredmetovej spolupráce zvukového podfarbenia rôznych hudobných nástrojov.

Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu a rozširuje samotnú hudobnú predstavivosť. Spevácky zbor sa prezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských akciách mesta a je neoddeliteľnou súčasťou programových čísiel všetkých verejných reprezentačných akcií školy.

Chcete sa o speváckom zbore dozvedieť viac? Prečítajte si tento rozhovor.

Súbor založila v roku 1992 Ing. Martina Holá.  Názov AURA nesie podľa prototypu prvej harmoniky, z ktorej sa dnešný akordeón vyvinul.

Repertoár Aury vychádza z diel starých majstrov a klasikov, no dá sa povedať, že AURA hrá všetko.  Od renesancie, Bacha, diel rôznych starých majstrov a klasikov po skladby tanečného žánru, akými sú francúzske valčíky, šansóny, charleston, argentínske tango, skladby swingového rytmu a svetoznáme muzikálové melódie. Takže podľa repertoáru sa mení aj nástrojové zoskupenie súboru. Podľa potreby sú nimi aj keyboardy, bicie i perkusie či cajon.

Akordeónový orchester AURA je súčasťou všetkých podujatí školy, reprezentuje nás v meste i širšom regióne. Verejnosti predstavuje akordeón ako moderný koncertný nástroj. Vo svojej blízkej budúcnosti má súbor ambíciu zúčastniť sa medzinárodnej súťaže akordeónových súborov v Prahe.

Akordeónový súbor AURA patrí k našim výrazným stáliciam i vďaka tomu, že mnohí jeho členovia sú veľmi úspešnými žiakmi s radom prvenstiev v celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

 

Chcete sa o AURE dozvedieť viac? Prečítajte si tento rozhovor.

Činnosť tohto súboru datujeme iba tretí školský rok. Jeho vznik je výsledkom významu citátu neznámeho autora …myšlienka je matkou činu… Presne tak vznikol: z myšlienky Ing. Martiny Holej, DiS. art.

Jeho členmi desiati žiaci najnižších ročníkov. Činnosť súboru by mala byť nie pomyselnou, ale skutočnou “kolískou” talentov jej Akordeónového súboru AURA. Od najnižších ročníkov sa tak učia vnímať kolektívnu prácu, vzájomnému načúvaniu a snahe podieľať sa na spoločnom výsledku. Motiváciou je i spontánna radosť prirodzená ich veku.

Gitarový súbor pod vedením Mgr. Jozefa Kulišíka vznikal priebežne v rámci výučby komornej hry, počiatky siahajú do roku  2003. Súbor  tvorí 6-13 žiakov vo veku 8-15 rokov. Začal pravidelne vystupovať na koncertoch školy a v roku 2013 sa prvý raz predstavil ako gitarový súbor BANDOLÍNA. Tento názov evokuje názov strunového nástroja, no v skutočnosti vznikol spojením dvoch českých slov “bando” a “líná”.

Do ich repertoáru patria skladby od klasických autorov po súčasných, ale hlavne úpravy populárnych piesní. Ich vystúpenie patrí k pravidelným prezentáciám na všetkých verejných a tematických koncertoch školy, hosťovali na Ilavskej hudobnej jari v roku 2012.

Chcete sa o Bandolíne dozvedieť viac? Prečítajte si tento rozhovor.

Predchodcom Sláčikového súboru VIOLIN je Sláčikový orchester p. Staněka. VIOLIN vznikol v roku 2016. Svoje začiatky eviduje najskôr ako komorné zoskupenie, ktoré sa za veľmi krátky čas rozvinulo na 9 členný súbor, ktorý je často rozšírený aj o iné nástroje, akými je klavír, gitary, cajon, dokonca spevácky zbor  v rámci medzipredmetovej spolupráce.

Svoj repertoár skladieb si rozširujú podľa tematiky koncertov alebo akcií. Radi hrajú modernu, teda modernú hudbu, sú však otvorení načrieť aj do vážnejších interpretácií hudby.

O súbore VIOLIN sme sa rozprávali aj s pani učiteľkou Liškovou v tomto rozhovore.

Je druhým najmladším súborom našej školy. Založil ho v roku 2019 Filip Siekel, ktorý ho taktiež aj vedie. So svojimi 15- mi členmi sa po prvýkrát predstavil na verejnom koncerte po ¾ roku spoločného úsilia náročnou írskou hudbou.

Ich predstava o budúcom repertoárovom zložení je rozprávková a filmová hudba, vízia koncertovať v podchode mesta a zúčastniť sa aj nejakej súťaže.

O hraní v orchestre sme sa bavili s Filipom Sieklom v tomto rozhovore. 

Toto komorné zoskupenie je jedným z dvoch najmladších súborov na škole. Vedie ho Mgr. Lucia Peťková, svoj vznik pod týmto menom datujú od roku 2019. Tvoria ho 4 žiačky a ich vyučujúca. Ich repertoár nepredstavuje žiadny vyhranený žáner, hrajú hudbu vážnu – Bacha, Mozarta, ale i moderné skladby. Tešia sa z každého spoločne interpretovaného diela, majú záujem v každej skladbe nájsť niečo pekné, každej dať dušu a to aj podať poslucháčovi vo svojej interpretácii.

Neaktívne súbory a telesá

Na podnet huslistu Jaroslava Ištóka, zástupcu riaditeľky školy, založil orchester v roku 1991  Leo Staněk. Pán učiteľ Staněk s veľkým oduševnením začal uskutočňovať dovtedy nepredstaviteľné a už o tri mesiace sa Sláčikový orchester ukázal na veľkom vianočnom koncerte.

Sláčikový orchester bol súčasťou reprezentácie školy na verejných akciách i v spolupráci s inými oddeleniami na škole. Zúčastnil sa aj Európskeho festivalu umeleckého školstva v Bratislave.