Prijímacie skúšky VO

/ Home » Prijímacie skúšky VO

Prijímacie skúšky do výtvarného odboru ZUŠ

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – prostredníctvom tzv. E -PRIHLÁŠKY.

Termín prijímacích skúšok: 8. a 9. júna (štvrtok a piatok) od 14:00 – 17:00

Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Na prijímacích skúškach do výtvarného odboru zisťujeme u detí rôzne schopnosti. Prebieha to približne nasledovne:

  1.  Dieťatko nám nakreslí jednoduchý tvar alebo motív podľa pokynu, prípadne nám vytvorí vlastnú výtvarnú prácu. Overíme si tak, či dieťa má farebné a tvarové vnímanie a tiež na akej úrovni je jeho grafomotorické a výtvarné vyjadrenie.
  2. Dieťatko usadíme do ateliéru, aby nám niečo nakreslilo alebo namaľovalo vodovými farbami, zvyčajne sú to nejaké zvieratká, ľudia či rozprávkové postavy.

Deti si môžu na skúšky priniesť svoje obrázky a práce, ktoré doma nakreslili.