O nás

/ Home » O nás
O ČO NÁM IDE

Poslanie ZUŠ Dubnica nad Váhom

Historický koncert Odkaz renesancie, ZUŠ Dubnica nad V8hom 2016

Naša škola je už 60 rokov hlavnou kultúrnou a vzdelanostnou ustanovizňou mesta Dubnica nad Váhom a okolia.

Sme plne organizovanou základnou umeleckou školou. Poskytujeme základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravujeme talenty k štúdiu na konzervatóriách, stredných aj vysokých školách umeleckého zamerania.

Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole však nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu. Vychovávame zo žiakov osobnosti s kladným vzťahom k umeniu. Osobnosti, ktoré sa sami dokážu aktívne a tvorivo prejaviť.

ZUŠ Dubnica nad Váhom. Koncert Anjel Vianoc.
Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom s názvom Rozprávkové Vianoce

Štúdiom na našej škole si dieťa obohacuje vnútorný svet, cibrí vkus, vytvára svoju vlastnú hierarchiu hodnôt a učí sa plodne využiť svoj voľný čas. Rozpozná dobré od zlého, vkusné od nevkusného. Je schopné tvoriť a prijímať umenie, čím si uvedomuje jeho význam vo svojom živote.

Mnohí naši absolventi sa v živote uplatnili práve v umeleckých profesiách. Ako učitelia na ZUŠ, ZŠ, SŠ a VŠ s umeleckým zameraním, učiteľ konzervatória, muzikológ, slobodný umelec, etnograf, architekt, pracovník v reklamy i marketingu. Naši žiaci sa uplatnili aj v rôznych amatérskych hudobných skupinách a tanečných súboroch. Viacerí z nich pracujú v kultúre alebo v školstve.

ZUŠ Dubnica nad Váhom_Od Lucie do Vianoc, vianočný koncert 2017
OKIENKO PRE ZVEDAVCOV

Riaditeľka školy