Rodičovské združenie pri ZUŠ DCA

/ Home » Rodičovské združenie pri ZUŠ DCA

Občianske združenie

Pri našej základnej umeleckej škole existuje o. z. Rodičovské združenie pri ZUŠ DCA. Spolu so zriaďovateľom, samosprávou Dubnica nad Váhom, je najdôležitejším partnerom pre existenciu a rozvoj školy.  IČO: 54340454

Komunita

Na rozdiel od predovšetkým profesionálneho vzťahu k zriaďovateľovi, vzťah medzi školou a rodičmi žiakov vytvára ducha školy a komunitu. Napĺňa naše podujatia špecifickou atmosférou a veríme, že spoločne pracujeme na výchovno-vzdelávacom procese. V prípade, že máte záujem o intenzívnejšie sledovanie diania na škole, navštívte našu Facebook fanpage, YouTube kanál alebo Instagram.

Rozvoj školy

Rodičovské združenie pri ZUŠ DCA zbiera každý školský rok jeden príspevok za rodinu na žiaka vo výške 25 eur. Hoci je tento príspevok nepovinný, prostriedky RZ využívajú všetci žiaci bez ohľadu na to, či ich rodičia príspevok poslali alebo nie. Rodičovské združenie pri ZUŠ DCA financuje napríklad štartovné na súťaže, workshopy, ladenie a opravy nástrojov, na ktorých u nás deti hrajú; výdavky na školské exkurzie a zájazdy, nákup kvalitných pomôcok a iné. Považujeme teda za spravodlivé žiadať tento príspevok od každej rodiny. Vďaka príspevku do RZ môžeme vytvárať kvalitnejšie projekty, ktoré by boli z bežného školského rozpočtu nerealizovateľné.

Ako platiť príspevok do RZ?

 • Výška príspevku je 25 eur na školský rok za rodinu v ZUŠ. To znamená, že ak školu navštevuje viacero vašich detí, platíte príspevok len u jedného dieťaťa, bez ohľadu na počet odborov, ktoré vaše deti navštevujú.
 • POZOR! Príspevok sa platí na iný účet ako školné.
 • Účet RZ je: SK23   8330   0000   0024   0239   8970
 • Váš príspevok evidujeme v systéme: izus.sk, po prihlásení si priebežne môžete kontrolovať pohľadávky. Príkazy k úhrade nastavujeme koncom septembra a triedny učiteľ vám pošle upozornenie na kontaktný e-mail, ktorý ste zadali pre komunikáciu pri vypĺňaní prihlášky. Bez príkazu k úhrade od triedneho učiteľa platbu neuhrádzajte!

Plány do budúcnosti

 • Dlhodobé – odhlučnenie a zlepšenie akustiky v triedach.
 • Veľké projekty:
  • Úprava koncertnej sály a triedy literárno-dramatického odboru (pódiá, svetlá, ozvučenie, stoličky).
  • Vytvorenie školskej oddychovej zóny pre žiakov, ktorí čakajú na vyučovanie, príp. pre rodičov, ktorí čakajú na svoje deti.

Dary do RZ

Ak sa vám naše nápady páčia, môžete okrem príspevku do RZ poslať aj finančný dar v akejkoľvek výške. Prípadne, ak viete o niekom, kto by nás chcel finančne podporiť, môže tak spraviť zaslaním daru na účet RZ. V prípade záujmu nás kontaktujte na rzzusdca@gmail.com a spolu s darom pošlite aj logo vašej firmy – ako sponzora vás zverejníme na našom webovom sídle, na programoch veľkých koncertov a na nástenkách v spoločných priestoroch školy. Vopred ďakujeme!

Rodičovské združenie pri ZUŠ Dubnica nad Váhom

 • Filip Siekel (štatutárny zástupca)
 • Jana Bošanská, Mgr. (tajomníčka)
 • Petra Furičková (člen)
 • Rastislav Majerech, Mgr. (člen)
 • Miriam Dolinská, Ing. (člen)
 • Tomáš Holec (člen)