Prijímacie skúšky AVO

/ Home » Audiovizuálna a multimediálna tvorba » Prijímacie skúšky AVO

Prijímacie skúšky do odboru audiovizuálna a multimediálna tvorba

Termín prijímacích skúšok: 29. a 30. mája (streda a štvrtok) od 14:00 – 17:00

Miesto: budova  ZUŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12

Prihláška na štúdium: Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok. Prihlášku môžete vyplniť aj vopred – prostredníctvom tzv. E -PRIHLÁŠKY.

Prosíme vás o vyplnenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade maloletého žiaka musia súhlas podpísať obaja zákonní zástupcovia, žijúci v spoločnej domácnosti.

 

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Na prijímacích skúškach do AVO odboru zisťujeme u detí rôzne schopnosti. Prebieha to približne nasledovne:
  1. Dieťa si pripraví text ( 2-3 vety) na tému o svojom najbližšom okolí (napr. rodina, priatelia, moje zviera, iné).
  2.  Dieťa prinesie  k danej téme vlastný materiál nafotených fotografií alebo vlastné video na USB – kľúči pre účely prezentácie

Porota hodnotí tvorivosť dieťaťa, prejav, prezentačné a IKT zručnosti.