Výtvarníci na prehliadke Hammamu

Výtvarníci na prehliadke Hammamu

Na komentovanú prehliadku interiéru Hammamu v Trenčianskych Tepliciach, spojenú s tanečným predstavením, sa vybrali výtvarníci p. učiteľky Šebíkovej. Žiaci si všímali orientálnu ornamentiku, farebnú kompozíciu priestoru, priestor nafotili a kreslili, práce neskôr dokončili na hodinách výtvarnej v našej ZUŠ.

Nech sa páči, pozrite si, ako a čím sa deti nechali inšpirovať pri tvorbe svojich diel.