Úspech výtvarníkov ZUŠ Dubnica nad Váhom v súťaži Automatizácia

Úspech výtvarníkov v súťaži Automatizácia

Žiaci výtvarného odboru našej ZUŠ sa aj napriek dištančnému vzdelávaniu aktívne zapájajú do rôznych výtvarných súťaží. Súťaž s názvom Automatizácia vyhlásila spoločnosť Elmart, ktorá sa zaoberá riadiacou a automatizačnou technikou.

Svet techniky, strojov, robotov pretavený výtvarným videním bol osviežujúcou výzvou pre žiakov p. uč. Šebíkovej.  V súťaži boli ocenení:

  • 1. miesto -Ráchel Repková, Kristína Panenková, Sára Zvěřinová;
  • 2. miesto – Simona Kubáňová, Veronika Karasová;
  • 3. miesto – Marianna Dolinská, Barbora Benková, Matej Zelenka.
  • Čestné uznanie získali Radovan Vozár a Adela Šatková.

Diplomy a tričká s potlačou vlastnej práce budú slávnostne odovzdané oceneným žiakom po otvorení školy. Gratulujeme a prajeme ešte veľa radosti pri tvorení ďalších diel 🙂