ZUŠ DCA_voľné pracovné miesto, upratovačka, zodroj pexels.com

Voľné pracovné miesto

ZUŠ Dubnica nad Váhom hľadá zamestnanca / zamestnankyňu na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Náplň práce:

Upratovanie priestorov školy: bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien, interiérov, exteriérov, výmena záclon.

Ďalšie informácie:

Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Doba určitá – zastupovanie za MD

Pracovný úväzok: 80 %

Vzdelanie: základné

Nástup: 15. 2. 2021

Pracovná doba: od 7 do 13 hod.