Radovan Blahunka, M.M.

/ Home » Profiles » Radovan Blahunka, M.M.
Radovan Blahunka, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Pán učiteľ Radovan Blahunka je rodákom z neďalekého Trenčína. So štúdiom huslí začal v šiestich rokoch a po absolvovaní Štátneho Konzervatória v Bratislave u prof. Bohdana Warchala ml. pokračoval v štúdiu na VŠMU v Bratislave u prof. Márie Karlíkovej. V roku 2003 sa pán učiteľ spolupodieľal na otvorení nového programu Artist Certificate na College of Charleston v Južnej Karolíne. Po obdržaní štipendia si dokončil vzdelanie na Northwestern University v Chicagu u prof. Almity Vamos.

Ako člen viacerých profesionálnych orchestrov a komorných zoskupení následne pôsobil pán učiteľ v Írsku (Slovak Festival Orchestra), na Slovensku (Symfonický orchester Slovenského Rozhlasu) a vo Švajčiarsku (Capriccio Barok Orchester). Momentálne sa okrem aktívneho hrania venuje aj pedagogickej činnosti.

Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Pozvite ho na šálku dobrej kávy 🙂