Profile Category: Oddelenie sláčikových nástrojov

/ Home » Pedagóg HO » Oddelenie sláčikových nástrojov
Ján Prekop

Ján Prekop

Oddelenie klávesových / sláčikových nástrojov: hra na klavíri, hra na husliach.