Profile Category: Pedagóg HO

/ Home » Pedagóg HO
Bc. Ján Ondračka

Bc. Ján Ondračka

Oddelenie klávesových nástrojov: hra na klavíri. Predmet Hudba a počítač.

Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, pedag=og Peťková, dychové nástroje

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.

pedagóg hudobného odboru ZUŠ Dubnica nad Váhom, Filip Siekel

Filip Siekel

Oddelenie strunových nástrojov: hra na gitare. Súbor Duros Guitarristas.

Mgr. Ivan Ševcech

Mgr. Ivan Ševcech

Oddelenie strunových nástrojov: hra na gitare. Gitarové triá. Zástupca riaditeľky.

  • 1
  • 2