Archívy: Profiles

/ Home » Profiles
Bc. Ján Ondračka

Bc. Ján Ondračka

Oddelenie klávesových nástrojov: hra na klavíri. Predmet Hudba a počítač.

Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, pedag=og Peťková, dychové nástroje

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.