ZUŠ Dubnica nad Váhom, ťahák pre výtvarníkov, zoznam skupín pre dištančné vyučovanie

Ťahák pre výtvarníkov

Milé výtvarčatá, opäť sme naskočili na výučbu výtvarnej dištančnou formou, čiže online. Pani učiteľky sa s vami spoja mailom, prípadne cez sociálne siete. Aj naďalej vám budeme dávať zadania, aby sme doma nevyšli z cviku. Vaše diela by sme zároveň radi aj uvideli, aby sme si mohli povedať, čo vám ide a čo treba ešte trochu potrénovať (a tiež aby sme sa trošku potešili navzájom).

Už počas prvej vlny koronakrízy fungovali všetky ateliéry ZUŠ online v skupinách na sociálnej sieti Facebook. Každá vyučujúca skupina nájde svoju online skupinu na Facebooku – sem sa pridá žiak alebo rodič a tak sa budeme môcť navzájom kontaktovať – budeme si posielať zadania, hodnotenia, chváliť sa dielkami.

Zoznam skupín na Facebooku:

(Rozkliknite si danú skupinu a požiadajte o prijatie. Ak nemáte účet na FB, skontaktujte sa s vyučujúcou mailom, prípadne telefonicky.)

1. Ateliér p. uč. Koyšovej: zastupuje p. uč. Bieliková
2. Ateliér p. uč. Provazníkovej: