Od pondelka učíme online. ZUŠ Dubnica nad Váhom

Od pondelka opäť online

Milé deti, rodičia, hoci veľmi neradi, no predsa, musíme pristúpiť ku kompletnej online výučbe. Od pondelka 26.októbra sa teda online budú vyučovať úplne všetky hodiny, kolektívne aj individuálne. 

Pokyny dostanete od svojich vyučujúcich mailom (skontrolujte si prosím aj priečinok so spamom, maily z iZUŠ občas spadnú tam). Ak od vyučujúceho nedostanete mail, skúste sa s ním skontaktovať napr. telefonicky.

Ďakujeme vám za porozumenie, trpezlivosť aj dôveru. Dávajte si na seba pozor, jedzte veľa vitamínov, tancujte, spievajte a tvorte, lebo šťastný človek = zdravý človek. Spoločne to dáme! 🙂