ZUŠ Dubnica nad Váhom, REIM

Otvárali sme výstavu REIM v zrkadle doby

Žiaci hudobného odboru spolu s pedagógmi pripravili krátku hudobnú vsuvku na otvorení výstavy REIM v zrkadle doby. Výstava je venovaná významnej historickej osobnosti – architektovi a staviteľovi Gustávovi Reimovi, ktorý sa do Dubnice nad Váhom prisťahoval v roku 1886. Tu sa oženil a mal tri deti, jeho rodina bývala v novopostavenej vile na dnešnej Partizánskej ulici.
Jedným z Gustávových prvých projektov v Dubnici bola prestavba zničeného panského majera v blízkosti kaštieľa. Zo všetkých objektov, ktoré Reim v Dubnici navrhol, sa zachovali len tri – Reimova vila, kaplnka s hrobkou a budova bývalého kina pri kruhovom objazde. Výstavu pripravilo Dubnické múzeum v spolupráci so Štátnym archívom v Žiline so sídlom v Bytči, Štátnym archívom v Trenčíne, Štátnym archívom v Trenčíne, pracovisko Považská Bystrica a Antonom Koníčkom. Sprístupnená je v Dubnickom múzeu do 29. mája 2024.

Zdroj informácií: Dubnické múzeum