Výberové konanie, zdroj: pexels.com

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom s predpokladaným termínom nástupu 01.12.2022.

Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente – Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZUŠ Dubnica nad Váhom.