Klavírny koncert 2018

/ Home » Projects » Klavírny koncert 2018
Klavírny koncert 2018, ZUŠ Dubnica nad Váhom.

Koncert žiakov hudobného odboru z klavírnych tried sa konal vo Výstavnej miestnosti č. 104 v DK v Dubnici nad Váhom. Užili sme si množstvo zaujímavých skladieb, krátkych i dlhých. Na koncerte sa predstavili najmenší i najstarší žiaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.