Klavírny koncert 2019

/ Home » Projects » Klavírny koncert 2019
Klavírny koncert rok 2019, Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom

V o štvrtok 6. júna 2019 sme sa vo Výstavnej miestnosti č. 104 v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom spoločne ponorili do lahodných tónov klavíra. Na klavírnom koncerte tu vystúpili tí najlepší žiaci z tried učiteliek klavíra – Mgr. Janky Ďurinovej, Vierky Kostrovej, Elenky Podperovej. DiS.art. a Ivanky Turzovej, DiS.art. Pedagogičky si spolu so žiakmi pripravili pre divákov celkom 28 klavírnych čísel.