Absolventský koncert 2019

/ Home » Projects » Absolventský koncert 2019
Koncert absolventov hudobného odboru ZUŠ Dubnica nad Váhom 2019

Koncert žiakov, ktorí tento rok ukončili I. alebo II. stupeň štúdia na našej škole, sa konal v utorok 25. júna 2019 v koncertnej sále školy. S našimi absolventmi sme sa takto pomyselne rozlúčili, zaspomínali si na ich začiatky, osobné víťazstvá či najväčšie úspechy.

V ich ďalšej hudobnej i nehudobnej ceste im prajeme všetko dobré a už teraz sa tešíme na tých,ktorí sa rozhodli svoj talent ďalej rozvíjať u nás či v rámci ďalšieho štúdia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.