Mgr. Ivan Ševcech

/ Home » Profiles » Mgr. Ivan Ševcech

Pán učiteľ Ševcech vyučuje hru na gitare a stojí za technickou prípravou všetkých našich koncertov, kedy ho nájdete sedieť v miestnosti pre zvukárov. Žiaci z jeho triedy vytvárajú tzv. gitarové triá, ktoré sa rovnako prezentujú na koncertoch školy i mimo nej. Aktuálne má aj funkciu zástupcu riaditeľky našej ZUŠ.

Chcete sa o pánovi Ševcechovi dozvedieť viac? Niečo prezradil aj v rozhovore Koncert súborov: Gitarové trio I a II, prečítajte si alebo ho zavolajte na šálku dobrej kávy.