Mgr. František Letko

/ Home » Profiles » Mgr. František Letko
Verejný žiacky koncert, december 2017, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Pán učiteľ František Letko sa na našej škole venuje výučbe dychových nástrojov – klarinetu, zobcovej flaute a saxofónu. Ak ho chcete bližšie spoznať, pozvite ho na dobrú kávu 🙂