Ondračka, ZUŠ Dubnica nad Váhom, Hudba a počítač

Ján Ondračka: Hudba nás sprevádza už od narodenia

V aktuálnom školskom roku sme na našej ZUŠ otvorili v rámci hudobného odboru nový predmet, na ktorý by sme neskôr chceli nadviazať s odborom, venujúcim sa audiovizuálnej tvorbe. Predmet Hudba a počítať vyučuje pán učiteľ Ján Ondračka a aby sme vám priblížili, čo so žiakmi na hodinách robí, trošku sme ho vyspovedali.

Janko, ako vznikol nápad vyučovať na škole nový predmet Hudba a počítač?

Istý čas som žil v Dubline a nevedel som, čo ďalej. Hrať sa mi nechcelo, ale chcel som ostať pri hudbe alebo sa venovať programovaniu. Programovanie mi ale prišlo fádne, preto som sa prihlásil do školy, kde som študoval Audio and Music Technology. Po návrate na Slovensko som pri tvorení učebných osnov pre žiakov zistil, že existuje školský vzdelávací program a osnovy pre predmet Hudba a počítač. Zároveň som začal pracovať na dubnickej ZUŠ a zistil som, že škola má dobré technické vybavenie pre prácu s audiom, ozvučuje si vlastné akcie, sú tu šikovní ľudia. Skrátka, je tu dobré podhubie na to, aby sa tu mohlo otvoriť niečo nové, kreatívne, čo na Slovensku ešte veľmi nebeží.

Pre koho je predmet vhodný a čo sa žiaci v rámci neho naučia?

Zo štátneho vzdelávacieho programu sme si vybrali predmet Hudba a počítač III. Predmet je určený pre deti od 10 rokov. Deti nemusia mať žiadne hudobné základy, stačí, ak majú predpoklady akými sú napr. rytmické a hudobné cítenie. Desaťročné deti ešte samovoľne nepočúvajú veľa hudby, vnímajú to, čo hrá doma, z rádia, no nevedia zadefinovať, čo presne ich baví. Preto sa v prvom rade učíme počúvať hudbu. Učíme sa základy – čo je to zvuk, ako sa so zvukom pracuje v digitálnom svete, aké zvuky k sebe ladia, ak sa dajú mixovať dohromady. Neskôr sa naučia techniky, ako ozvučovať rôzne hudobné nástroje, naučia sa tvoriť v rôznych hudobných žánroch.

Ako vyzerá výučba v praxi?

V prvom ročníku pracujeme s počítačovým programom – DAW, preberáme hudobnú náuku aj hru na keyboarde. Tak sa žiaci naučia základy, noty, tóny, všetko čo potrebujú. Druhý, tretí a štvrtý rok je to čisto o práci na počítači. Žiaci dostanú projekt, na ktorom budú samostatne pracovať. Budú robiť napr. zvuky do videa, hudobné podmazy. Neskôr budeme audio nahrávať, budeme sa učiť pracovať s hudobníkmi, lebo to nie je vždy ľahké. Naučíme sa nahrávať a ozvučovať jednoduchšie veci a neskôr aj väčšie telesá. Na hodinách sa snažím učiť na ukážkach, ukazujeme si, ako sa pracuje s DAW (digital audio workstation), pracujeme so softwérom Ableton. Nahrávame tzv. MIDI pomocou keyboardu alebo zvuky s mikrofónom.

MIDI?

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je nástroj, komunikačný jazyk, ktorý bol naprogramovaný začiatkom 80-tych rokov. V priebehu 70-90-tych rokov bol v hudobnom svete boom syntetizátorov a rôznych elektronických hudobných nástrojov. Každá firma vytvárala iný, ale nevedeli medzi sebou komunikovať. Preto dali vývojári hlavy dohromady a vytvorili komunikačný jazyk, rozhranie. MIDI komunikuje s rôznymi zariadeniami, zaznamenáva binárny kód, 0 a 1.

Znie to trošku ako alchýmia, nie je to technicky náročné a nákladné napríklad pre začiatočníkov?

V zahraničí sa táto práca so zvukom nazýva a študuje ako music technology. Je to v podstate podobné ako pri maľbe, no miesto farieb používame tóny. Môžeme byť kreatívni, ale musíme vedieť, čo k čomu pasuje. Vstupné náklady na predmet sú porovnateľné s výučbou klavíra. Dieťa nepotrebuje mať doma nič špeciálne okrem počítača, slúchadiel, MIDI keyboardu a softvéru. MIDI Keyboard Controller je cenovo dostupný, softvér stojí pár eur, vybral som schválne taký softvér, ktorý je po študentskej zľave, ktorú žiaci získajú po prijatí do ročníka, cenovo dostupný. Určite je to pre nielen deti, ktoré sa v hudobnom svete ešte hľadajú, ale i pre rodičov dobrá a pomerne nízka vstupná investícia.

Čo môžu žiaci ďalej robiť s vedomosťami, ktoré sa na predmete Hudba a počítač naučia?

Deti sa naučia ovládať program a môžu tvoriť viacžánrovú produkciu, nahrávať a zverejňovať beaty na rôznych platformách. Môžu robiť hudbu do hier, nahrávať kapely, majú rôzne možnosti, môžu tvoriť len pre seba, pre radosť. Ďalšie štúdium nie je možné, ale môžu nadviazať štúdiom na ŠUP  v Trenčíne, určite VŠMU v Bratislave, kde je zvukarina alebo u susedov v Zlíne, kde nájdu celé portfólio audiovizuálnej tvorby. Môžu študovať digitálne médiá. Hudba je všade, sprevádza nás od narodenia až po posledný nádych, je všade okolo nás. Niekto ju musí robiť, musí spracovávať, upravovať, mixovať. Človek sa vie s tým uživiť, ak je šikovný, má šťastie a vie sa predať a žiaci môžu svoje skúsenosti uplatniť neskôr v multimediálnej tvorbe.

 

O našom novom predmete s názvom Hudba a počítač natočila reportáž aj regionálna televízia TV Považie. Nájdete ju tu: Nový predmet učí deti prácu so zvukom.