ZUŠ DUbnica nad Váhom, nová podlaha vo výtvarnom ateliéri.

Nová podlaha vo výtvarnom ateliéri

Žiaci a učitelia výtvarného odboru ďakujú firme Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, spol. s r. o., ktorá svojim finančným darom prispela k obnove podlahovej krytiny vo výtvarnom ateliéri. Ďakujeme za skrášlenie priestorov v ktorých naši žiaci tvoria a učia sa kráse, estetickému cíteniu a vkusu.