Život bez teba je len prázdny film_Koncert ZUŠ Dubnica nad Váhom

Prvý na medzinárodnom akordeónovom festivale

Napísala Ing. Martina Holá
25. Medzinárodný akordeónový festival Frank Marocco
Intertalent 2016 – Medzinárodná prehliadka mladých akordeonistov

ZUŠ v Dubnici nad Váhom sa prvýkrát súťažne zapojila do jubilejného 25. ročníka medzinárodného akordeónového festivalu v Dunajskej Strede. V predchádzajúcich 2 ročníkoch sa tohto festivalu zúčastnili pedagógovia akordeónovej hry len ako pozorovatelia.

Festival organizuje Medzinárodná únia koncertných akordeonistov v spolupráci s konzervatóriom v Bratislave – Metodickým centrom Marty Szökeovej pre akordeón (M.C.A.), Freundeskreis Internationale Akkordeonwettbewerbe Klingenthal, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, výrobcom kvalitných akordeónov Victoria Accordions Castelfidardo a Mestkým domom kultúry v Dunajskej Strede. Záštitu nad festivalom primátor mesta Dunajská Streda. Umeleckým riaditeľom, hlavným iniciátorom a organizátorom festivalu je už 25 rokov zanietený a neúnavný profesor akordeónovej hry na konzervatóriu v Bratislave Mgr. art. Tibor Rácz.

Medzinárodná súťaž svojím štatútom, stanovenými kritériami hodnotenia a zameraním je zaradená do kategórie prestížnych medzinárodných akordeónových súťaží ako sú každoročne organizované celoeurópske festivaly v talianskom Castelfidarde, či nemeckom Klingenthale. Poslaním festivalu je podpora mladých, talentovaných akordeónistov všetkých krajín sveta a propagovanie kvalitne interpretovanej klasickej koncertnej akordeónovej hudby. Súťažiaci vo svojom programe musia mať zaradené  s výnimkou jednej inonástrojovej skladby výhradne len pôvodné akordeónové kompozície, pričom jedna skladba musí pochádzať z krajiny, ktorú reprezentujú. Výkony posudzuje medzinárodná porota zložená zo svetoznámych umelcov a pedagógov. Víťazi kategórií získajú možnosti koncertovania na troch významných akordeónových festivaloch v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Fínsku a Slovenskej republike.

V tomto ročníku okrem 2 Slovákov do Dunajskej Stredy pricestovali súťažiaci z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Srbska. Hosťami festivalu boli významné akordeónové osobnosti z Poľska, Nemecka a Talianska.

Našu republiku, Dubnicu nad Váhom a ZUŠ reprezentoval v tomto ročníku žiak 5. ročníka (1.ročníka 1.časti I. stupňa) MARTIN PÚČEK z akordeónovej triedy Ing. Martiny Holej.

Súťažil v kategórii „B“ do 15 rokov. Vo svojom 12 minútovom repertoári predviedol 3 rôzno žánrové skladby ruských skladateľov a variácie na ľudovú pieseň Tota Heľpa slovenského autora D. Harvana. Porota ocenila jeho výkon udelením 1. miesta. Veľmi vysoko bola ocenená jeho kvalita hudobného prejavu a zodpovedná pripravenosť  na festival. Členmi poroty a umeleckým riaditeľom prof. T. Ráczom bola veľmi pozitívne vyzdvihnutá a hodnotená aj práca pedagóga Ing. Martiny Holej.

Martin Púček sa tak natrvalo zapísal do histórie tohto festivalu v jeho jubilujúcom ročníku ako víťaz!

Bolo nesmierne krásne a veľmi emotívne vypočuť si Maťka aj na koncerte víťazov pri podaní našej krásnej slovenskej ľudovej piesne. Bol totiž jediným Slovákom medzi víťazmi kategórií a naviac cenu víťaza si prevzal z rúk olympijských víťazov z letných olympijských hier v Rio de Janeiro bratrancov Škantárovcov.

Kvalitu tohto festivalu umocňujú semináre, prednášky a otvorené hodiny významných zahraničných pedagógov akordeónovej hry pôsobiacich na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí sú zároveň členmi umeleckých porôt na popredných európskych súťažiach. Účastníkom festivalu sa vrývajú hlboko do pamäti nezabudnuteľné večerné koncerty laureátov z týchto súťaží. Bohatý, umelecky náročný a určite aj emotívne ladený program nielen koncertov ale celého podujatia stavia tento festival svojou kvalitou a umeleckou náročnosťou na piedestál európskych a medzinárodných akordeónových súťaží.