ZUŠ Dubnica nad Váhom, otvorenie priestorov v dome kultúry Dubnica nad Váhom

Vitajte v našom novom domove!

Známe príslovie do tretice všetko dobré platilo i v našom prípade. Do tretice a po viac ako 30-tich rokoch sme sa úspešne presťahovali do veľkorysých priestorov Domu kultúry v Dubnici nad Váhom. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme otvorenie priestorov oslávili v skromnom duchu a za prítomnosti delegácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstaviteľov mesta, bývalých riaditeľov našej ZUŠ i súčasných riaditeľov mestských škôl. V programe vystúpili naše drobce z DFS Prvosienka a šikovníci Roman a Hugo, akordeonisti p. učiteľky Holej.

Nech sa páči, pozrite si, ako to v slávnostný deň (17.2.2022) u nás vyzeralo:

Naše nové učebne, tančiarne a ateliéry si prišli pozrieť aj viaceré médiá.

Tu je zoznam článkov a fotogalérií, kde sa možno nájdeš 🙂

Prikladáme aj dve videá z otvorenia od Impulz.press a od Moderatori.sk, nech sa páči: