ZUŠ DCA, žiaci ocenení primátorom za školský rok 2021/2022.

Kto získal tohtoročné ocenenie?

Ocenenie primátora mesta Dubnica nad Váhom si tento rok domov odniesli žiaci pani učiteľky Holej a žiačky pani učiteľky Tancerovej.
Usilovná práca na sebe samom priniesla tentoraz sladké ovocie Eme, Hugovi, Nine, Romanovi a Vivian. Chlapci si domov niesli ocenenie za svoje úspechy na celoslovenských aj medzinárodných akordeónových súťažiach. Dievčatá za skvelé umiestnenia vo svetovom finále DanceStar. A teší nás aj to, že medzi menami ocenených z dubnických škôl vidíme množstvo ďalších našich žiakov a žiačok.
Viac informácií o tohtoročných ocenených nájdete na webovom sídle mesta.

Ema, Hugo, Nina, Roman a Vivian, srdečne gratulujeme a nech vám hudba a tanec aj naďalej prinášajú v živote nielen úspechy, ale hlavne potešenie 🙂