Rekonštrukcia tanečnej sály

Rekonštrukcia tanečnej sály

V mesiaci december sa nám podarilo zrekonštruovať tanečnú sálu školy. Rekonštrukciu sály podporila firma Hanil E-Hwa z Dubnice nad Váhom, za čo im aj touto cestou ďakujeme.

Na novom baletizole sa nám tancuje výborne, veď posúďte sami.