Koncert absolventov hudobného odboru ZUŠ Dubnica nad Váhom 2017

Koncert žiakov a absolventov 2017

Koncert absolventov hudobného odboru ZUŠ Dubnica nad Váhom 2017
Koncert žiakov a absolventov hudobného odboru ZUŠ sa konal tradične v mesiaci jún, v koncertnej sále školy. Absolventov sme v tento rok mali pomenej, preto sme oba koncerty spojili v jeden.