ZUŠ Dubnica nad Váhom, dôležité upozornenie pre rodičov a deti, úvod školského roka, korona

Pozor, zmena vyučovania!

Milé deti, vážení rodičia, prichádza zmena vyučovania. V súlade so školským semaforom bude výučba v našej základnej umeleckej škole od 15. 11. 2021  prebiehať v režime:
  • individuálna výučba – prezenčne v škole
  • skupinová výučba – dištančne online
Čo je individuálne vyučovanie?

Hra na hudobnom nástroji a spev (v počte 1 žiak).

Čo je skupinové vyučovanie? (to bude prebiehať online)
Celý výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor, plus tieto predmety hudobného odboru: hudobná náuka, komorná hra, štvorručná hra, hra v súbore a orchestri, zborový spev.