DFS Prvosienka, Fašiangové hodovanie Prejta 2019

DFS Prvosienka na Fašiangovom hodovaní

DFS Prvosienka, Fašiangové hodovanie Prejta 2019

Naše malé Prvosienky spestrili kultúrny program v mestskej časti Prejta pri tradičnom Fašiangovom hodovaní 2019.