Zobcové a priečne flauty v ZUŠ Dubnica nad Váhom

Zoznámte sa: Zobcové a priečne flauty

Na našej ZUŠ môžu deti študovať hru na rôznych hudobných nástrojoch.  Nechýbajú medzi nimi ani dychové nástroje zobcová flauta a priečna flauta 🙂

Zobcová flauta

Zobcová flauta je obľúbený detský hudobný nástroj. Má všestranné využitie v sólovej hre a aj v komornej hre. Pochádza z ľudovej píšťaly a je preto deťom veľmi blízka, je to pre nich proste píšťalka. Musím spomenúť, že na našej ZUŠ sa žiaci môžu naučiť sa hrať na všetkých typoch zobcovej flauty, ako sú – sopraninová, sopránová, altová, tenorová a basová zobcová flauta. Každá z nich má svoju špecifickú farbu, napr. sopraninová flauta má najvyšší tón, basová zas najhlbší a úžasne sa tak dopĺňajú v komornej hre.

ZUŠ Dubnica nad Váhom, zobcové flauty

Priečna flauta

Priečna flauta je kráľovnou medzi dychovými nástrojmi, má nádhernú farbu tónu a široké využitie vo všetkých symfonických, dychových a komorných orchestroch. V našej ZUŠ máme veľa šikovných flautistiek, ktoré môžu študovať aj hru na pikole (menšia sestra priečnej flauty). Dokonca máme aj dve novinky v mojej flautovej triede – altovú priečnu flautu Jupiter s krásnym hlbším zamatovým tónom. Druhou novinkou je priečna flauta Jupiter so zatočenou C- hlavicou pre mladšie flautistky, ktoré už veľmi láka priečna flauta, ale fyziologicky ešte do nej nedorástli. Flauta s C- hlavicou je kratšia a tak sa im lepšie drží a celkovo sa im lepšie na nej hrá.

ZUŠ Dubnica nad Váhom, priečne flauty

Teším sa už veľmi na dni, keď budeme v našej ZUŠ spolu s našimi žiakmi a po dištančnom vzdelávaní naplno využijeme všetky tieto krásne nástroje a spoločne si zahráme pre potešenie nás aj vás 🙂

Text: Lucia Peťková

Fotografie & video: František Peťko

Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, pedag=og Peťková, dychové nástroje

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.