Základná umelecká škola DUbnica nad Váhom, výtvarníci na letnom prieskume VŠVÚ 2019

Výtvarníci na Letnom prieskume VŠVU 2019

V piatok 24. mája 2019 sme sa so žiakmi výtvarného odboru boli pozrieť na Letný prieskum Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Počas jedného víkendu sa ateliéry vo všetkých budovách školy menia na výstavné priestory, v ktorých študenti prezentujú svoje semestrálne práce. Verejnosť má tak možnosť oboznámiť sa s prácou budúcich umelcov či dokonca nahliadnuť do samotnej výroby umeleckých diel.

Počas exkurzie sme navštívili budovy na Drotárskej ceste a Hviezdoslavovom námestí, kde si žiaci mohli pozrieť a inšpirovať sa napríklad v ateliéroch architektúry, maľby, grafiky, fotografie, kresby, úžitkového menia, reštaurovania, textilu či mnohých ďalších.