Zatiaľ ostávame doma

Zatiaľ ostávame doma

Dôležitý oznam

Naša ZUŠ ostáva uzatvorená až do odvolania. Nariadenie otvárania škôl od 1. 6. 2020 sa na ZUŠ nevzťahuje. V prípade zmien Vás budeme včas informovať.