DFS Prvosienka na DFF 2019, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Deti z DFS Prvosienka tancujú vonku

DFS Prvosienka oslavuje v tomto školskom roku štyridsiate výročie svojho vzniku. Podľa pôvodných plánov sme toto jubileum mali spoločne osláviť na pripravovanom predstavení autorského programu „Janko Fazuľka“, no vďaka vírusu a preventívnym opatreniam vlády sú Prvosienkári nútení predstavenie posunúť. Ani počas korona krízy však  doma nelenia a pracujú spolu s učiteľmi na zdokonaľovaní svojho tanečného aj speváckeho talentu a precvičujú si choreografie zo spomínaného programu.

Rovnako ako ostatní žiaci našej ZUŠ, aj deti z folklórneho súboru sa v súčasnosti učia cez dostupné online nástroje. Pani učiteľka Littová, Poliaková a pán učiteľ Giertl pracujú s deťmi cez videokonerenciu Zoom, cez ktorú môže komunikovať aj 50 účastníkov naraz. Prvé online stretnutie mali učitelia najprv s rodičmi detí, aby vyriešili všetky možné technické nedostatky a dohodli sa na pravidelných online hodinách. Na prvej hodine takto tancovalo online naraz 18 detí 🙂

Video z trénovania detí vznikalo za inštruktáže pani učiteľky Littovej, nech sa páči, pozrite si ho spolu s nami.