výtvarníci na exkurzii v Bratislave, ZUŠ Dubnica nad Váhom

Výtvarníci na exkurzii po galériách

Naši výtvarníci z tried pani učiteľky Koyšovej, Provazníkovej a Šebíkovej sa koncom apríla vybrali do Bratislavy, kde zažili deň plný umenia. Navštívili spolu 4 galérie – na programe bolo Danubiana Meulensteen Art Museum, Slovenská národná galéria, Galéria MEDIUM aj Kunsthalle Bratislava. Žiaci aj pedagogičky si deň naplno užili a veríme, že načerpali veľa inšpirácie, ktorú pretavia aj do svojich budúcich diel 🙂