Školské poplatky počas prerušenej výučby

Školské poplatky počas prerušenej výučby

Mesto Dubnica nad Váhom ako zriaďovateľ ZUŠ Dubnica nad Váhom vydalo nariadenie k plateniu školských poplatkov počas prerušenej výučby. Počas prerušenej výučby rodičia neplatia za škôlky, školské kluby detí, krúžky ani réžiu v školských jedálňach. Podľa tohto nariadenia platí nasledovné:

Základná umelecká škola v Dubnici nad Váhom pokračuje so vzdelávaním svojich žiakov on-line, preto sú zákonní zástupcovia poplatky súvisiace so vzdelávaním v ZUŠ povinní aj naďalej hradiť.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný deň.