Zmena vyučovania ZUŠ Dubnica nad Váhom

Pozor, zmena vyučovania!

Milé deti, vážení rodičia, vzhľadom na pandemickú situáciu meníme od pondelka 12. októbra 2020 vyučovanie nasledovne:

  • Individuálne hodiny za dodržiavania všetkých potrebných opatrení vyučujeme naďalej bez zmeny prezenčne v škole. Individuálna hodina je hra na hudobnom nástroji a spev (v počte 1 žiak).
  • Skupinové vyučovanie bude prebiehať iba dištančnou formou (online) – konkrétne pokyny vám zašlú triedni učitelia mailom už čoskoro. 

Koho sa zmena dotýka:

  • Literárno-dramatický odbor
  • Výtvarný odbor
  • Tanečný odbor
  • Hudobný odbor – skupinové vyučovanie (hudobná náuka, komorná hra, štvorručná hra, hra v súbore a orchestri, zborový spev)

Ďakujeme vám za pochopenie, veríme, že to spolu zvládneme aj takýmto spôsobom 🙂