Profile Category: Oddelenie dychových nástrojov

/ Home » Pedagóg HO » Oddelenie dychových nástrojov
Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, pedag=og Peťková, dychové nástroje

Mgr. Lucia Peťková

Hudobná náuka. Oddelenie dychových nástrojov: hra na priečnu a zobcovú flautu.